Om Mäklarhuset i Kristianstad

Jag, Rune Johansson, har mycket stor erfarenhet och bred kunskap om bostadsmarknaden sedan 1985 då jag började arbeta som fastighetsmäklare. Dessutom är jag ensam i nordöstra Skåne med högre mäklarexamen, en extra trygghet för både säljare och köpare. Min specialitet är formulering av köpekontrakt. Jag är ledamot av och ansvarsförsäkrad genom min branschorganisation Mäklarsamfundet. Ledamotskapet uppfattas av allmänheten som en kvalitetsgaranti.

Jag förmedlar villor, fritidshus, bostadsrätter, tomter, avstyckade gårdar och hyresfastigheter samt jord- och skogsbruk. Mitt arbetsområde är Kristianstads kommun med grannkommuner vilket innebär gedigen lokalkännedom. Jag anlitas av advokater, banker, begravningsbyrå, gode män och förvaltare.